Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS
Rayon haqqında
10 Fevral , 2015

        1945-ci ildə  Şamaxı Ölkəşünaslıq  Muzeyi adı ilə təşkil olunmuşdur. Muzeyin ilk  rəhbəri görkəmli filoloq alim Bilal İbrahimov olmuşdur. Bir necə il  ərzində Muzeyə xeyli eksponat toplanmış, 1948-ci ildə ilk ekspozisiya  tərtib olunmuşdur. Sonralar muzeyə eksponatların cəlb edilməsində bütün  Şamaxı ziyalıları yaxından iştirak etmişdir.  1950-2000-ci illərdə Şamaxıda arxeoloji tədqiqat aparan  arxeoloqlar – Cabbar Xəlilov, Hüseyn Ciddi, Aləm Nuriyev, Şirzad  Əhmədov Muzeyə xeyli arxeoloji materiallar vermişlər. Muzeyin uzun  müddət direktoru olmuş Firqiyyə Zamanova nəinki, Şamaxı və kəndlərindən  , hətta Azərbaycanın hüdudlarından kənarda olan bəzi eksponatların , o  cümlədən 1902-ci il Şamaxı zəlzələsi ilə əlaqədar olan sənədlərin  Muzeyə cəlb edilməsinə nail olmuşdur. Hazırda Muzey 7000-dən cox  eksponata malikdir.   Muzeyin foyesində Şamaxı kəndləri və Şamaxının tanınmış insanları  haqqında məlumat bazası qoyulmuşdur.Azərbaycan kəndlərində və əyalət  şəhərlərində komputerdən istifadə daha geniş yayılmadığından burada  məlumatın çatdırılmasında touch screen və monitordan istifadə olunur.  Zəngin flora (buradan Maykop cöküntüləri təbəqəsindən (25-35  milyon il əvvəl) daşlaşmış ağac tapılmışdır), fauna (Şamaxı cüyürü ilə  məşhurdur), Astrofizika rəsədxanası , (Şamaxı səması dünyada ən açıq  səmalardandır), palçıq vulkanları (dünyadakı palçıq vulkanlarının 40  faizi azərbaycandadır) haqqında məlumat və eksponatlar Muzeyin  “Diyarşünaslıq” zalında nümayiş etdirilir. Burada Şirvanda yaşayan  müxtəlif heyvanların və quşların müqavvaları, Şirvanda əkilib-becərilən  bitkilərin herbariləri, müxtəlif minerallar və Şirvana məxsus süxurlar  xüsusi vitrinlərdə qoyulmuşdur. Orta əsr Şamaxı şəhərinin Avropalı səyyah – rəssamlar (Adam  Oleari, Konreli de Breyn və s.) tərəfindən çəkilmiş rəsmlərinin  reproduksiyası ekspozisiyası ən maraqlı yerlərindəndir. 

Foto Qalereya