Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS
Haqqımızda
6 İyun , 2014

Oxuculara xidmət şöbəsinin abonoment bölməsi  işlərini illik plana uyğun aparır. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası hökümətinin verdiyi fərman və qərarların icrasını həyata kecirir, oxuculara xidmət vəzifəsini  yerinə yetirir.

Oxuculara xidmət işi əsasən kitablar,qəzet və jurnallar, yeni alınmış elektron materiallar  vasitəsilə aparılır.
Oxuculara kitabxanadan istifadə qaydaları haqqında məlumat verilir. Yeni daxil olmuş ədəbiyyatların təqdimatı kecirilir.Onlar inventar və ucot kitablarında qeydiyyatdan kecirilir.Fonda daimi nəzarət olunur. Yararsız, məzmunca əhəmiyyətini itirmiş ədəbiyyatdan fond təmizlənir.

Oxuculara xidmət şöbəsi ilin axırında gördüyü işlər haqqında illik hesabat verir.

Ümumi kitab fondu - 34537  nüsxə
İllik oxucuların sayı - 3016    nəfər.
İllik kitab verilişi  - 51319  nüsxə.