Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS
Haqqımızda
6 İyun , 2014

Kitabxanalarda Xidmət işinin təşkili MKS-nin komplekləşdirmə işinin fəaliyyətindən çox asılidi. Beləki MKS-nin şöbə və filiallarını yeni nəşr edilmiş ədəbiyyatla məhz bu şöbə təmin edir.

MKS-ə daxil olan bütün nəşrlər və digər materiallar Mərkəzi kitabxananın Kvə KŞ-mə göndərilir və qoşma sənədlər üzrə qəbul edilir. Daxil olan nəşirlər kitabxana qaydası ilə işlənib filiallara çatdırılır.
Şöbə eyni zamanda çıxarılan nəşirlərin və materiallarin uçotunu aparır.MKS-nin kitabxana fondunun ucotu prosesinə aşağıdakılar daxildir.nəşr və digər materialların qəbulu,onların ştempllənməsi, daxil olan ədəbiyyatın qeydə alınması bölünməsi və sistem daxilində yerləşdirilməsi ,cıxarılan ədəbiyyatın qeydiyyatınaparılması.
şöbənin ilin axirinda gördüyü işlər haqqında illik hesabat verir.