Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild.

baş red. Y. Mahmudov.- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004.-440 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild.

baş red. Y. Mahmudov.- Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005.-472 s

Abbasova, Elmira Məmməd qızı. İnsan ekologiyası: bioloji və sosioloji aspektlər

E.M.Abbasova; elmi red. A. Şükürov. - Bakı, 2005. - 59 s.

Aşurbəyli, Sara xanım Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti: monoqrafiya

S. B. Aşurbəyli. - Bakı: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006. - 650 s.