Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komitəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ; red. A. A. Axundov. - Bakı : Lider nəşriyyat, 2004. - 728 s.

Abbasoğlu, Baxşeyiş. Ağdam ağrıları

B. Abbasoğlu; red. V. Quliyev. - Bakı : Şusa nəşriyyatı, 2003. - 152 s.