Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: II cild

tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 792 s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: III cild

tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 672 s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: IV cild

tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.-Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 712 s.

Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə: I cild

baş red. T. Bünyadov.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2007.- 544 s.

Azərbaycan etnoqrafiyası: üç cilddə: II cild

baş red. T. Bünyadov.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007.- 384 s.