Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan Respublikası: 1991-2001

F. Abdullazadə [və b.]; red. R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : XXI- Yeni Nəşrlər Evi, 2001. - 280 s

Ağayev, Yusif. İstiqlal yürüşü-1918

Y. Ağayev, S. Əhmədov; elmi red. N. Vəlixanlı .- Bakı: "Altun Kitab", 2009.- 416 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları: mühazirə kursu

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Salyan filialı; tərt.: A. H. Dəmirov, Ş. N. İsmayılov, Q. F. Hüseynov; elmi red. S. A. Məmmədov. - Bakı: Mütərcim, 2010. - 196 s.

Alməmmədova, Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili

S.M.Alməmmədova; elmi red. və ön söz. müəl. V. Arzumanlı.- Bakı: “Elm”, 2010.- 76 s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: dörd cilddə: I cild

Tərt.: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə.- Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006.- 744 s.