Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan və Avropa Şurası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt. S. Yusifova; ön sözün müəl. F. M. Ələsgərov; bur. məsul A. İ. Vəliyev. - Bakı : Avrasiya Press, 200

Ağamirzəyev, Fəxrəddin. “Dönüşdən qurtuluşa”

F.Ağamirzəyev; red. T.Aydınoğlu.- Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2012. -168 s.

Avşar, А. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri

А. Аvşar; elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 33 s.