Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Ordubadi, Salik. «Gülşəni - vəhdət»: divan

 tərt. Ə. Qədimov; elmi red. M. Nağısoylu .-Naxçıvan: «Əcəmi» nəşriyyatı, 2010.- 248 s.

Orucov, Etibar. Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

E. Orucov.- Bakı, Çinar-Çap, 2004.- 220 s.