Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920

Azərbaycan Respublikası EA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; red. heyəti: F. Maqsudov, İ.Əliyev; ред. N. Ağamalıyeva. - Bakı: Elm, 1998. - 336 с.

Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920

Azərbaycan Respublikası EA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; red. heyəti: F. Maqsudov, İ.Əliyev; ред. N. Ağamalıyeva. - Bakı: Elm, 1998. - 336 с.   Azərbaycan tarixi atlası / F. R. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [və b.]; mə

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri

Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998. - 64 s.

Arzumanlı, Vaqif. 1918-ci il qırğınları: tarixi araşdırmalar

V. Arzumanlı, V. Həbiboğlu, K. Muxtarov; red. C. Zeynal.- Bakı: “Öyrətmən”,1995.- 90 s.

Azərbaycan arxeologiyası: altı cilddə: I cild.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı, “Şərq-Qərb”, 2008.- 448 s.