Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Müasir Azərbaycan dili. I hissə

Redaktor: Ağamusa Axundov.- Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, 256 səh.