Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Azərbaycan tarixi I cild

 Məsul redaktor: İlqar Əliyev.- Bakı. "Elm". 2007.520 səh . + 40 səh illüstrasiya

Azərbaycan tarixi II cild

Mesul redaktor : Nailə Vəlixanlı.- Bakı. "Elm".2007. 608 səh.+ 24 səh. illustrasiya

Elxan Elatlı. Pəncərədə görünən kölgə (dedektiv roman)

Redaktor: Alim Nəbioğlu.- Bakı, "Elgün" -2011, 160 səh.

Elxan elatlı. Dilənçi qadının sirri

-Bakı, "Elgün", 2011, 160 səh.