Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan tarixi II cild
28 Sentyabr , 2015

Mesul redaktor : Nailə Vəlixanlı.- Bakı. "Elm".2007. 608 səh.+ 24 səh. illustrasiya