Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Azərbaycan tarixi I cild
28 Sentyabr , 2015

 Məsul redaktor: İlqar Əliyev.- Bakı. "Elm". 2007.520 səh . + 40 səh illüstrasiya