Şamaxı rayon Mərkəzi kitabxanası

Şamaxı rayon MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan Cümhuriyyəti: 1918-1920
6 İyun , 2014

Azərbaycan Respublikası EA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; red. heyəti: F. Maqsudov, İ.Əliyev; ред. N. Ağamalıyeva. - Bakı: Elm, 1998. - 336 с.   Azərbaycan tarixi atlası / F. R. Mahmudov; red. heyəti: Y. M. Mahmudov [və b.]; məsul red. Ə. M. Qasımov; red.: Y. M. Mahmudov, İ. V. Konovalova. - Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2007. - 55 s.  


Faylı yuklə